“Impact on scale”

scrollen

Wayne Parker Kent is de grootste online uitgeverij van Nederland met een breed aanbod aan online magazines. Maandelijks worden meer dan 8 miljoen lezers bereikt met must-read artikelen, oogstrelende videoproducties en andere vormen van hoogwaardige content.

Portfolio

Foodies, fashionistas, modern gentlemen, gadgetfreaks, moeders, gamers. Alles komt samen binnen het portfolio van Wayne Parker Kent.

Adverteren

background_layer
top_layer_1 top_layer_2 top_layer_3
background_layer
top_layer_1 top_layer_2 top_layer_3

De titels van Wayne Parker Kent bevinden zich in het hart van de doelgroep. De ultieme plek voor effectieve interactie met merken. Campagnes op maat, bannering en native advertising; met dit brede scala aan advertentiemogelijkheden biedt Wayne Parker Kent merken het best mogelijke podium.

Get in Touch

Herengracht 498
1017 CB Amsterdam

Sales & Partnerships

Tel. 020 7711271
 

Redactie