Privacyverklaring

24 mei 2018

Samenvatting

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te helpen begrijpen welke gegevens wij over u verzamelen, waar we die gegevens voor gebruiken en met wie wij deze gegevens delen. In de verklaring zijn ook uw rechten betreffende uw gegevens opgenomen en wordt vermeld met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie en bij vragen. Klik op onderstaande links om naar de meer gedetailleerde gedeelten van deze Privacyverklaring te gaan:

-        Op wie is deze privacyverklaring van toepassing en wat is de reikwijdte ervan?

-        Welke gegevens verzamelen wij?

-        Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

-        De wettelijke grondslag waarop wij ons baseren bij het verwerken van persoonsgegevens

-        Aan wie maken wij uw gegevens bekend?

-        Bescherming van uw persoonsgegevens

-        Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

-        Wat zijn uw rechten en hoe kunt u contact met ons opnemen?

-        Veranderingen in deze privacyverklaring

Op wie is deze privacyverklaring van toepassing en wat is de reikwijdte ervan?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Wayne Parker Kent en haar dochtermaatschappijen (“WPK” of “wij ”, “ons” of “onze”). Klik [hier] voor een overzicht van onze producten en diensten.

WPK hecht belang aan de bescherming van uw persoonlijke en financiële gegevens en zal haar uiterste best doen deze bescherming te leveren. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet hoe wij informatie over u verzamelen, behandelen, opslaan en beschermen wanneer:

Als wij in deze Privacyverklaring verwijzen naar “onze websites en apps” of “deze website”, dan bedoelen wij alle websites en apps van WPK.

In deze Privacyverklaring zullen we soms verwijzen naar het gebruiken, behandelen, verzamelen, beschermen en opslaan van uw persoonsgegevens met het allesomvattende begrip “verwerken” van deze persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?

Tijdens het leveren van onze producten en diensten aan onze klanten, verzamelen wij over het algemeen persoonsgegevens van onze contactpersonen. Wij verzamelen verder ook persoonsgegevens als u onze websites en apps bezoekt of gebruikt.

Wij verzamelen of verkrijgen uw persoonsgegevens normaal gesproken omdat u deze gegevens doorgeeft (bijvoorbeeld door het invullen van een formulier op onze websites en apps) of omdat ze worden doorgegeven door anderen (bijvoorbeeld, adverteerders die ons profielen leveren). Uw persoonsgegevens kunnen door ons ook verzameld of verkregen worden doordat wij deze waarnemen of afleiden uit de manier waarop de interactie met u plaatsvindt. Als u bijvoorbeeld onze websites en apps bezoekt, verzamelen wij informatie over u om een profiel over u te maken, om uw gebruikservaring te verbeteren en om te zorgen dat de website efficient werkt. Hiertoe gebruiken gebruiken wij (of onze adverteerders ) cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen) en webbakens (kleine afbeeldingen die op een website geplaatst worden en gebruikt worden om de interactie van de gebruiker met die website te monitoren) die persoonsgegevens kunnen verzamelen.

Meer informatie over het gebruik van cookies en andere tracingtechnologieën en hoe u deze kunt beheren, kunt u vinden in ons cookiebeleid .

De persoonsgegevens die wij op onze websites en apps verzamelen zijn, kunnen bestaan uit: naam, contactgegevens, publicaties op blogs, forums, wiki’s, en andere sociale mediatoepassingen en -diensten die wij leveren; IP-adres; type browser en apparaat; gebruikersnaam die door u gebruikt wordt voor een van onze producten of diensten; taal; inlogtijd en -duur; gegevens over hoe u onze websites en apps of de interactieve producten, hulpmiddelen, andere technologie of diensten gebruikt; websites die u voor en na een bezoek aan onze websites en apps bezoekt; gegevens over uw wijze van interactie met ons en ander gelijksoortige informatie. Wij verzamelen in principe geen bijzondere persoonsgegevens van u.

In sommige gevallen verzamelen wij ook indirect persoonsgegevens van u via derden zoals: (i) uw bedrijf waaraan wij producten en diensten leveren; (ii) derde dienstverleners die ons helpen bij het beheer van onze websites en apps; en (iii) mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners van WPK.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Gebruik van persoonsgegevens voor het leveren van producten en diensten

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om producten of diensten te leveren. Als onderdeel hiervan kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken bij correspondentie in verband met deze producten en diensten.

Gebruik van persoonsgegevens verzameld via onze websites en apps

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen via onze websites en apps over het algemeen:

De wettelijke grondslag waarop wij ons baseren bij het verwerken van persoonsgegevens

De wet verplicht ons om in deze Privacyverklaring de wettelijke gronden te vermelden op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens over het algemeen voor de hierboven uiteengezette doeleinden omdat: (a) dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en geen onnodige invloed heeft op uw belangen of grondrechten en vrijheden (zie hieronder); (b) dit noodzakelijk is wegens vereisten van wet- en regelgeving of vereisten waaraan wij verplicht moeten voldoen, zoals het bewaren van gegevens voor belastingdoeleinden (c) dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen die wij met u of uw bedrijf zijn aangegaan of voor de uitvoering van stappen voorafgaand aan het contract op verzoek van u of uw bedrijf; of (d) wanneer wij voorafgaande toestemming hebben verkregen (bijvoorbeeld door uw acceptatie van onze cookies).

Voorbeelden van de ‘gerechtvaardigde belangen’ waarnaar hierboven verwezen wordt zijn: (i) om met u te communiceren over relevante informatie over onze dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten); (ii) om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten); (iii) om gebruik te maken van kostefficiënte diensten (bijvoorbeeld gebruik van IT platforms); (iv) voor de beveiliging van onze computersystemen, structuren en netwerken; (v) om te voldoen aan onze bedrijfsdoelstellingen.

Als wij wettelijk verplicht zijn om uw voorafgaande toestemming te verkrijgen om u van bepaalde marketingmaterialen te voorzien, dan zullen wij u uitsluitend van deze marketingmaterialen voorzien wanneer wij hiervoor deze toestemming van u hebben verkregen.

Als u geen marketingmaterialen meer van ons wenst te ontvangen, dan kunt u te allen tijden op de volgende link voor uitschrijven klikken in de ontvangen communicatie of e-mail [email protected].

Aan wie maken wij uw gegevens bekend?

In verband met een of meerdere doeleinden die vermeld werden in het bovenstaande gedeelte “Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens” maken wij uw gegevens in het algemeen bekend aan:  gelieerde entiteiten binnen WPK; mediabureaus, adverteerders, advertentienetwerken en/of datapartners van WPK voor het tonen van relevante advertenties; derden die diensten verlenen aan ons (zoals leveranciers van computersystemen, platform providers, leveranciers van goederen en diensten (zoals leveranciers van marketingdiensten als wij toestemming hebben uw persoonsgegevens met hen te delen); tussenpersonen waarmee wij samenwerken; bevoegde autoriteiten; en een potentiële partners of aandeelhouders van WPK.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens op de systemen van WPK zo lang als nodig is om het doel waarvoor ze verzameld werden te bereiken of om te voldoen aan vereisten van wet- en regelgeving of intern beleid.

Bescherming van uw persoonsgegevens

WPK respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van WPK. WPK spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u contact met ons opnemen?

U heeft verschillende rechten in verband met uw persoonsgegevens. U heeft met name het recht om:

Om uw rechten uit te oefenen, of als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] . U kunt deze contactgegevens ook gebruiken om een klacht bij ons in te dienen met betrekking tot uw privacy.

Als u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens of een vraag of verzoek aan ons betreffende privacy behandeld hebben, heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/  .

Veranderingen in deze privacyverklaring

Wij zullen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of aanvullen.

Toekomstige wijzigingen van of aanvullingen op het verwerken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring die voor u van invloed kunnen zijn, worden u via een toepasselijk kanaal doorgegeven, afhankelijk van de manier waarop wij gewoonlijk met u communiceren.